• Foreningens formål
 • Bliv medlem
 • Begrundelse for stiftelse af foreningen 2002
 • Medlemmer
 • Generalforsamling 2016
 • Generalforsamling 2020
 • Vedtægter
 • Begrundelse for stiftelse af foreningen 2002

  Den Kongelige Afstøbningssamling har siden sin grundlæggelse i 1895 udgjort en af de tre kongelige samlinger på Statens Museum for Kunst. Igennem 1900-tallet blev den med sine kopier i stigende grad ringeagtet til fordel for de to andre samlingers originalkarakter, og dens pædagogiske potentiale og oplevelsesrigdom blev ligeledes neddroslet. Det kulminerede omkring 1970, hvor samlingen efter museets ombygningen (1966-1971) ikke blev bragt tilbage fra sin midlertidige opmagasinering i en lade i Ledøje. Dens lokaler blev inddraget til skiftende udstillinger.

  Efter pres fra faglig side, klassiske arkæologer, kunsthistorikere, kunstnere og konservatorer, hentedes samlingen i 1984 til de nuværende lokaler i Arkitekten C.F. Harsdorffs (1735-99) ’Vestindisk Pakhus’, hvor en vellykket restaurering og genopstilling af samlingen gennemførtes. Fra 1984 og til 2002 har samlingen dog levet en noget ubemærket tilværelse i henseende til åbningstid og ikke mindst formidling og annoncering, men dog med en fast kunstfaglig leder, med et værksted, en sekretær, studentermedhjælpere, kustoder og rengøring. Samlingen besøgtes gennem årene af mange enkeltpersoner såvel som af institutioner, gymnasier, tegneskoler, universitetshold, kunstnere etc. I 2001 var der 12.300 besøgende, heraf en del udlændinge.

  Med den borgerlige regerings krav om besparelser i foråret som anledning valgte Kunstmuseets ledelse at ofre samlingen, idet hele dens personale blev afskediget, og udstillingen blev med sin stærkt ​beskårne åbningstid på én månedlig åbningsdag på 5 timer (sidste onsdag i hver måned), om ikke formelt så de facto lukket. Den 26. marts 2002 afholdtes der på privat initiativ i Afstøbningssamlingens lokaler i Toldbodgade 40 en mindre afskedsreception for at tage afsked med samlingens faste personale, der med kort varsel ikke blot var blevet afskediget men også fritstillet. Receptionen var hastigt blevet indkaldt, men alligevel mødte der omkring 100 personer op, hvoraf halvdelen på stedet meldte sig ind i en fremtidig forening “Afstøbningssamlingens venner”.

  Foreningen dannedes så på et møde i Glyptotekets lokaler den 29. september 2002 med flg. bestyrelse:

  Marie-Louise Berner, Mogens Herman Hansen (repr. Klassikerforeningen), Flemming Johansen, Bjørn Nørgaard, Eric Erlandsen, Mette Moltesen, Jane Fejfer, Stig Miss, Niels Hannestad, Anne Haslund Hansen. Den 1. februar blev Mogens Herman Hansen erstattet af Karen Dreyer Jørgensen.

  Efter forskellig pres fra foreningens side og stor offentlig høring i Festsalen på Charlottenborg (Kunstakademiet) i København i februar 2003, udvidedes åbningstiden til 10 timer ugentlig (hver onsdag 10-20). Pr. 1.marts 2004 ansættes for en treårig bevilling en forsker / museumsinspektør i samlingen. Foreningen arbejder videre på at samlingen får en normal museal bemanding og åbningstid.

  Marie-Louise Berner ​17.11.2003