• 13 gode grunde
 • 5 skarpe synspunkter
 • Demens og erindring
 • Til forsvar for en upåagtet skat
 • Opråb til fremtiden
 • 13 gode grunde

  Samlingen er vigtig fordi…

  • den er et spejl for menneskets udvikling. Med menneskekroppen som det centrale motiv viser samlingen, hvad Mennesket til enhver Tid har vidst, har ment og har villet med Hensyn til sit eget Væsen
   Eller samlingen er et stort almenmenneskeligt Dannelsesmiddel. Skulpturens Historie er… intet andet end Menneskehedens egen Historie (ifølge samlingens første direktør, kunsthistorikeren Julius Lange).
  • den er en af de fineste, største og bedst bevarede gipsafstøbningssamlinger i verden.
  • den rummer en perlerække af highlights fra den europæiske kunsthistories kanon og viser os den billedsproglige kulturarv, som alle i Vesten deler med hinanden, og som stadig former vores kultur i dag.
  • den indeholder værker fra mere end 110 museer og fra templer og kirker i hele Europa og Den nære Orient fra mere end 4000 år og giver mulighed for et samlet overblik på ét sted over den vestlige verdens skulpturhistorie.
  • den bidrager til, at København har et stort udbud af forskelligartede museer og kulturinstitutioner, så byen forbliver attraktiv for turister og kreative entreprenører. Samlingen er en enestående seværdighed, der højner Københavns rige kulturliv.
  • den demonstrerer, at gipsafstøbninger har store og selvstændige kunstneriske og æstetiske kvaliteter.
  • den gengiver skulpturer i fuld størrelse og i 3D. Deres håndgribelige fysiske nærvær åbner vores øjne for en analog grunderfaring og tænkemåde, som nutidens digitale, flade, 2-dimensionelle billeder ikke kan matche.
  • den rummer et enormt pædagogisk potentiale som undervisningsmateriale for folkeskole- og gymnasieelever, universitetsstuderende m.m.
  • den bidrager til bevaring af den europæiske kulturarv, eftersom mange af de kunstværker, som gipserne er afstøbt efter, ikke længere findes, eller er så beskadigede af fx krig eller luftforurening, at afstøbningerne i dag er i meget bedre stand og dermed mere værdifulde end originalerne.
  • den giver os mulighed for kritisk refleksion over kanonen i Vestens kunsthistorie.
  • den lærer os ikke at glemme, at kopiering altid har været en del af kunstens væsen, og at man har “3D-printet” siden oldtiden.
  • den er et rigt facetteret arkiv for billedhuggerkunst, og sammen med de store skulptursamlinger i Ny Carlsberg Glyptotek, Thorvaldsens Museum, Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst gør den København til et centrum for skulpturstudier og -oplevelser.
  • den tilbyder med sin tætte og uhierarkiske opstilling i Vestindisk Pakhus en ret fantastisk og anderledes uformel oplevelse af kunst end normalt i vores kunstmuseer.