• 13 gode grunde
 • 5 skarpe synspunkter
 • Demens og erindring
 • Til forsvar for en upåagtet skat
 • Opråb til fremtiden
 • 5 skarpe synspunkter

  1. Museumsloven skal overholdes
  2. Der skal findes en sikker struktur for samlingen 
  3. Samlingen skal spille en rolle internationalt
  4. Samlingen skal blive et vigtigt aktiv for byen og for havnen
  5. Samlingen er velbesøgt – når den er åben

  1. Den Kongelige Afstøbningssamling skal genåbnes, passes, formidles og udforskes i overensstemmelse med museumslovens ånd og bogstav

  Samlingen skal åbnes, så den bliver tilgængelig for landets borgere og byens udenlandske gæster. Den skal sikres faglig ekspertise af såvel skulpturhistorisk som konserveringsteknisk art. Den skal have flere etager i pakhuset, så der er plads til særudstillinger, festsal, biograf, café, boghandel, gipsværksted, koncerter, undervisningsrum og andre faciliteter for elever og studerende, for tegnere, konservatorer, billedhuggere, arkitekter, stenhuggere og alle andre nysgerrige gæster. Ved udadvendt aktivitet skal den formidles til et bredt dansk og internationalt publikum.

  Museumsloven overholdes ikke, som forholdene er i dag. Ifølge lovens §2 skal museerne gennem “indsamling,… bevaring, forskning og formidling” bl.a. aktualisere viden om kulturarven og “gøre denne tilgængelig og vedkommende”.

  Men hvordan kan kulturarven indsamles uden budgetter og samlingsplaner, bevares uden konservatorer, udforskes uden forskere og formidles uden åbningstid?

  Kun ved at genåbne samlingen og give den ordentlige levevilkår, kan man sikre, at Afstøbningssamlingen bliver forvaltet i overensstemmelse med museumsloven. Det er kulturministerens ansvar at påse, at loven overholdes.

  2. Der skal findes en sikker struktur for samlingen så økonomisk udsultning og nedskæringer ikke – igen – skal gå uforholdsmæssigt ud over Afstøbningssamlingen.

  Hvis Statens Museum for Kunst ikke kan varetage driften af samlingen på et forsvarligt museumsmæssigt niveau, må Kulturministeriet sikre samlingens fremtid ved enten

  a) at pålægge Statens Museum for Kunst at tilvejebringe de fornødne midler til samlingens drift
  b) at tilføre museet midlerne til formålet
  c) eller at gøre samlingen til et selvstændigt museum med egne budgetmidler

  Lukningen er udtryk for dårlig økonomisk tankegang. De store udgifter, der i perioden 1984-2002 blev brugt på at indrette Vestindisk Pakhus til Afstøbningssamlingen, flytte, restaurere og åbne den – ganske som loven foreskriver – er spildt, som det er nu. Kan det være rimeligt at lade hånt om denne store investering? Har publikum og samlingen fået en chance?

  3. Samlingen skal internationalt spille den rolle, som dens størrelse og betydning giver den.

  Det må sikres, at samlingen i fremtiden kan spille en rolle, der står mål med dens størrelse og betydning i det internationale forum for afstøbnings- og skulptursamlinger. Den skal derfor have mulighed for et aktivt forskningsmiljø i samarbejde med universiteter og museer såvel indenlands som overalt i verden.

  Lukningen skyldes uvidenhed om samlingens betydning i dag. Det er hul i hovedet at lukke samlingen på et tidspunkt, hvor interessen for afstøbningssamlinger er stigende. Mange tilsvarende samlinger i udlandet er blevet ødelagt og forsømt, mens den danske blev reddet, restaureret og anbragt i eget hus. Samlingen omfattes med stor interesse fra udlandet, der samtidig beklager, at de har mistet deres.

  4. Samlingen skal videreudvikles og blive et vigtigt aktiv for byen og for havnen.

  Samarbejdet med turistorganisationer, skoler og andre institutioner skal styrkes, den gode placering på havnefronten skal udnyttes. Med sin beliggenhed overfor kunstskolerne på Holmen og på vejen mellem Nyhavn, Amalienborg Slotsplads og Den lille Havfrue burde samlingen så let som ingenting kunne blive et vigtigt aktiv for havnen og dens liv.

  Muligheder for København som kultur- og turistby forspildes i stedet for at blive udviklet. Et rigt og varieret udbud af kulturinstitutioner er en af de vigtigste forudsætninger for, at en by kan tiltrække turister.

  Københavns enestående rolle som en af verdens førende ”skulpturbyer” bygger på Afstøbningssamlingens store vingefang i samklang med skulptursamlingerne på Ny Carlsberg Glyptotek, Nationalmuseet og Thorvaldsens Museum. Få andre byer har så store samlinger af væsentlige skulpturer fra oldtiden og til nutiden, som København.

  5. Afstøbningssamlingen er velbesøgt – når den er åben

  Det er faktuelt forkert at hævde, at publikum ikke er interesseret i samlingen. I sit hidtil sidste åbningsår i 2015 lå Afstøbningssamlingen på en 19.-plads blandt landets 78 kunstmuseer – målt på besøgende pr. åbningstime – ifølge Danmarks Statistik.

  Samlingen lå dermed højere end fx Davids Samling, Hirschsprungs Samling, Thorvaldsens Museum, Museum Jorn og de fleste kunstmuseer i provinsen.

  Resultatet blev opnået uden markedsføring, museumscafé, særudstillinger og andre faciliteter.
  Besøgstallet peger på KAS’ store uudnyttede potentiale.

  Læs mere om besøgstallene her.