• 13 gode grunde
 • 5 skarpe synspunkter
 • Demens og erindring
 • Til forsvar for en upåagtet skat
 • Opråb til fremtiden
 • Opråb til fremtiden

  Ved aktionen foran Finansministeriet 31.10.2019 holdt billedhugger Bjørn Nørgaard denne tale.
  Ved aktionen blev to nyafstøbninger af Apollon Belvedere og Venus fra Milo smadret.

  For Kunsten
  og
  Afstøbningssamlingen

  Bjørn Nørgaard

  I 2005 holdt Afstøbningssamlingens Venner et seminar i festsalen på Charlottenborg. Anledningen var, at SMKs direktør Allis Helleland havde lukket gipssamlingen. Ud af det kom en række forslag og ideer fra vennerne til samlingens udvikling og vitalisering. Vennerne fortsatte med sine initiativer et årti efter, ligesom Akademiraadet kom med henvendelser til museum og ministerium, men der var total radiotavshed, samlingen skulle dø i stilhed.

  Det er interessant at når embedsmand/kvinde og politikere gribes med fingrene nede i kagedåsen svarer de med et Hold-kæft-bolsje.

  På dette initiativ for Afstøbningssamlingen er det en budgetchef i koncernøkonomi (Anne Kierkegaard), der svarer på SMKs og Kulturministeriets vegne “At man IKKE har overvejelser om at sløjfe samlingen”.

  Daværende direktør Allis Helleland på seminaret i 2005 påstod gentagende gange, at museet ikke lukkede samlingen. Det gjorde de.

  Kære budgetchef “nu lyver I igen”, når de 2000 figurer skilles ad er der 10.000 dele, og med de skader det medfører bliver de aldrig samlet og restaureret igen, det er en destruktion.

  Videre skriver denne budgetchef at der er et misforhold mellem pakhusets “attraktive placering” og dets nuværende anvendelse.

  Her er vi ved sagens kerne, de regner ikke samlingen for det skidt, de træder på. Hvem er det da der fortjener den attraktive placering? Jo det er en kapitalfond med kontorer og ejerlejligheder, eller et fitnesscenter som i BLOX, dem der kan betale for det. Her taler en ejendomsmægler. Kulturministeriet regner ikke kunsten for noget, her skal sælges ejendomme til højeste pris.

  Denne samling er en af vores fineste kunst og kulturskatte, den ældste og en af de fineste og største i verden. Vestindisk Pakhus og samlingen er fra samme historiske tid. Der er 7 etager, lad de 5 være Afstøbningssamlingen og de 2 øverste et museum og formidlingscenter for vores kolonihistorie, vores europæiske kunst, og vores kolonitid. Det vil være en fremragende måde at formidle de indbyggede modsætninger alle kulturer rummer. Turisterne promenerer lige forbi og glor ind af vinduerne til det lukkede land, det bliver en fremragende attraktion, og sammen med Thorvaldsens Museum og Glyptoteket en enestående indføring i skulpturen, der ikke findes lignende noget sted.

  Denne samling repræsenterer menneskets interesse for mennesket gennem tiderne, i vores mærkværdige tider hvor markedet misbruger menneskekroppen, har vi her skulpturen der gør menneskekroppe gribelig og begribelig, det er humanismens oprindelse og denne samlings særlige kvalitet er dens encyklopædiske opbygning, hvor de antikke perioder vises i historiske sammenhænge og viser skulpturer fra Ægypten, Mesopotamien, den græske antik, middelalderen, renæssancen, barokken og klassicismen.

  Det er et enestående oplysningsprojekt der her udvikles i Vestindisk Pakhus.

  At dette skal knuses i Finansministeriets neoliberalistiske kværn, de kan regne solen sort, men poesi, kærlighed, kunst, glæde, natur, alt det, der har egentlig værdi, det regner de ikke for noget.

  VI BEHØVER EN NY GLOBAL OPLYSNINGSTID

  OPRINDELSEN TIL FREMTIDEN

  LÆR AF FORTIDEN, SKAB FREMTIDEN

  DET VAR GIPSAFSTØBNINGERNE DER BEFRIEDE KUNSTEN

  GIPSENS ALGORIMTE ER VORES FUNDAMENT

  HVIS VI IKKE VED HVORFRA VORES BEGREBER ER OPSTÅET, KAN VI IKKE FORSTÅ AT UDVIKLE DEM

  VERDEN ER IKKE FLAD, VERDEN ER FORM

  DE DIGITALE TEKNOLOGIER ER DET STØRSTE HUKOMMELSESTAB I MENNESKETS HISTORIE, ET KLIK, ALT ER DELETED/SLETTET.

  PÅ GAMLE LERTAVLER KAN VI SE HVAD DER BLEV SÅET I MESOPOTAMIEN FOR 5000 ÅR SIDEN

  LAD DET ANALOGE BERIGE DET DIGITALE, LAD DET DIGITALE BERIGE DET ANALOGE

  NOGLE GANGE TÆNKER VORES HÆNDER BEDRE END VORES HOVEDER

  DET SÆRLIGE OPSTÅR AF DET ALMENE, NÅR DET SÆRLIGE OPTAGES I DET ALMENE, UDVIKLER VI FREMTIDEN

  STATEN DANNER MENNESKET UDEN FORTID OG FREMTID, DER KUN LEVER I NUET, FORBRUGER I NUET

  HVIS DANNELSE ER PRIVAT, HVEM MISTER VI

  APOLLON OG VENUS ER FORTID, NUTID OG FREMTID I ÉT BILLEDE

  FORTIDEN OG FREMTIDEN ER NUTIDENS FORUDSÆTNING

  KULTUR ER VANER KUNST ER UVANER

  COMPUTERENS SKÆRM ER ET SPEJL DER IAGTTAGER OS, VI ER OBJEKTER

  VI BLIVER SLAVER AF DE TEKNOLOGIER VI SELV OPFINDER

  KUNSTEN ER DRØMME DER FORMER FREMTIDEN

  GIPSEN ER NU LIGE SÅ RODLØS SOM VORES DRØMME

  UANSET DEN TEKNISKE UDFØRELSE DUMPER FINANSLOVEN PÅ DEN KUNSTNERISKE KVALITET

  VI ARBEJDER FOR FØDEN, MEN VIRKER FOR FREMTIDEN

  GIPSEN BEFRIEDE KUNSTEN, NU BEFRIER VI GIPSSAMLINGEN

  VORES METODE ER ÆSTETISKE CHOK

  VI HAR VALGET MELLEM KÆRLIGHED OG KØKKENKVÆRNE

  REGERINGEN VIL HAVE TRYGHED, VI VIL HAVE VISIONER

  AFSTØBNINGSSAMLINGEN ER IKKE ET EKKOKAMMER

  DEN KUNST AFSTØBNINGERNE AFBILDER ER KUNST FRA HØJT SPECIALISEREDE VÆRKSTEDER, HVOR KUNST OG HÅNDVÆRK FORENES. AKADEMIKERE OG EMBEDSVÆRKET HADER HÅNDVÆRK, DE VIL HAVE ROBOTTER OG COMPUTERE

  DEN SOCIALE FORM OG DEN SKULPTURELLE FORM ER MODSÆTNINGER, DER INDBYRDES BETINGER HINANDENS EKSISTENS

  FLADEN OG FORMEN ER HINANDENS FORUDSÆTNINGER

  VI KAN HAVE DØDE HESTE, VÆLTEDE BUSSER, FISK I BLENDERE OG RÅDNE SVIN, MEN UDEN DET SKULPTURELLE FORMGREB ER DE INTET

  DEN ENESTE ENDEGYLDIGE KVALITET TINGENE HAR, ER DEN, AT DE ER DER. ALT ANDET SKIFTER MED TID, STED OG PERSONERNE

  HISTORIEN ER ET RÅSTOF, VI KAN BRUGE, DEN TILHØRER OS ALLE

  DEN FRIE ADGANG TIL VORES FÆLLES HISTORIE ER EN FUNDAMENTAL DEMOKRATISK RET

  AT FJERNE AFSTØBNINGSSAMLINGEN ER AT CENSURERE FORTIDEN FOR FREMTIDEN

  KOMPLEKSITETEN I GIPSEN SPEJLER KOMPLEKSITETEN I NUTIDEN

  HVOR GÅR VI HEN MED VORES HULRUM, NÅR DER IKKE ER BILLEDER TIL AT GRIBE OS?

  VI HAR EN FORPLIGTELSE TIL AT FORSTÅ, IKKE KUN AT PRODUCERE NYT

  AFSTØBNINGSSAMLINGEN ER SUMMEN AF FÆLLES ARBEJDE

  HVEM ER VI, NÅR VORES FÆLLES BILLEDER ERODERER?

  VI har igennem flere årtier siddet i komiteer, været med i betænkninger, udvalg, forhandlet, skrevet, troet på oplysning og fornuft. Politikere lytter ikke mere til kunsten.

  MEN, vi er en del af løsningen på fremtiden, i stedet for at tale om alt det, vi ikke må for at redde klimaet, lad os tale om alt det, vi må meget mere af: kunst, musik, poesi, kærlighed … DRØMME ER CO2 FRI

  Men de er glædesløse med deres regneark.

  På Glyptoteket har de en fremragende udstilling om oldtidsbyen Palmyra som Isis har sprængt store dele af, det vises på udstillingen.

  Isis smadrer fortiden med bomber

  Finansministeriet smadrer fortiden med regneark

  Vi skifter taktik, ikke flere forhandlinger.

  Nu der er det tid for aktivisme og æstetiske chok.

  Bjørn Nørgaard

  med tak til mine unge kollegaer Fredrik Tydén og Rine Rodin.