• Andre afstøbningssamlinger
 • Hvad er en afstøbning?
 • Litteratur om gipssamlinger
 • Om gipsafstøbning
 • Litteratur om gipssamlinger

  Læs mere om afstøbningssamlinger

  Om danske afstøbningssamlinger

  • Mortensen, M. Vesterbek, Genstandens autencitet – udstilling af originaler og kopier, Nord Nytt. Nordisk Tidsskrift for Etnologi og Folkloristikk 84, 2002, 65-81.
  • Zahle, J., Afstøbninger i København i europæisk perspektiv, Ragn Jensen, H., S. Söderlind & E.-L. Bengtsson (eds.), Inspirationens skatkammer. Rom og skandinaviske kunstnere i 1800-tallet, København 2003, 267-297.
  • Esbjørn, Line & J. Zahle, Af den rette støbning. Afstøbningssamlinger i København, København 2004, 12 s.
  • Zahle, J., Afstøbningssamlinger som studieapparat: historie og betydning. Prolegomena til brugen af afstøbningssamlinger i Danmark, Dam Christensen, H. & L.C. Larsen (red.), Det kunsthistoriske studieapparat, København 2004, 94-125.
  • Zahle, J., Danmark i Europa. Gipsafstøbninger som kulturelle pejlemærker – en skitse, Hejlskov Larsen, A. & B. Ingemann (red.), Ny Dansk Museologi, Århus 2005, 65-83.
  • Zahle, J. &  M. Moltesen, “Carl Jacobsen’s ideas for exhibiting sculpture in the first and second Glyptotek and in the Royal Cast Collection in Copenhagen”, i C. Schreiter (ed.), Gipsabgüsse und antike Skulpturen. Präsentation und Kontext, Berlin 2012, 201-248 (med liste over alle bronzeskulpturer erhvervet af Carl Jacobsen og opstillet i København).

  Den Kongelige Afstøbningssamling

  • Lange, J., Kunstudstillingen og Afstøbningssamlingen, i J. Lange, Billedkunst, København 1884, 534-543 [Tale ved Akademiets Aarshøjtid, 1872]
  • Lange, J., Om vore Skulptur- og Malerisamlinger, især deres fremtidige Indretning, København 1893.
  • M.E., Afstøbningssamlingen i Kunstmusæet, Illustreret Tidende 8, 1898, 123-125.
  • Beckett, Fr. Fra den nye Afstøbningssamling i Kunstmuseet, Kunst 1, København 1899, upag. 16 s.
  • Beckett, Fr., Katalog over Den kongelige Afstøbningssamling, København 1902-1904.
  • Beckett, Fr., Afstøbningssamlingen, i Verdenskunst i København 1916, 3-8.
  • Beckett, Fr., Kunstmuseets Afstøbningssamling, Tilskueren 1933, 1-16.
  • Andersen, Tr. (red.), Afstøbningssamlingen. Historie og Perspektiver, Kunst og Museum 15,1, 1980.
  • Berner, M.-L., Den kongelige Afstøbningssamlings historie, Kunst og Museum 15,1, 1980, 13-58.
  • Erlandsen, Eric, Den kgl. Afstøbningssamling – en tilstandsrapport, Kunst og Museum 15. årg. nr. 1, 1980, 59.
  • Erlandsen, Eric, Pegasus’ fødsel, kronik i Information 13.2.1981.
  • [NN]: Indstilling af juni 1982 fra det af Kulturministeriet nedsatte udvalg vedrørende Den kgl. Afstøbningssamling, København 1982.
  • Berner, M.-L. (red.), CRAS Tidsskrift for kunst og kultur 50, 1987 (særnummer om Den kgl. Afstøbningssamling)
  • Bau, J., Samlingens restaurering og støbeteknikken bag gipsafstøbningerne, CRAS 50, 1987, 33-43.
  • Zahle, J., Gipserne er reddet, Hvad nu? Afstøbningssamlingens nutid og fremtid, CRAS 50, 1987, 74-82.
  • Zahle, J., The Royal Cast Collection, Julius Lange, and Polycleitus’ Doryphoros, Acta Hyperborea 2, København 1990, 241-249.
  • Zahle, J., Opstillingen af Den kgl. Afstøbningssamling, Kunstmuseets Årsskrift 1991, København 1991, 5-15.
  • Bau, J., Restaurering af en gipsafstøbning, Kunstmuseets Årsskrift 1991 København 1991, 16-22.
  • Zahle, J., Den kgl. Afstøbningssamling, Nyerhvervelser 1989-1993, Kunstmuseets Årsskrift 1993, København 1993, 92-101.
  • Bau, J., Den kgl. Afstøbningssamling, Saint-Gilles afstøbningernes restaurering, Kunstmuseets Årsskrift 1993, København 1993, 102-107.
  • Zahle, J., Den kgl. Afstøbningssamling, 100 græske mesterværker, Klassikerforeningens Meddelelser 146, marts 1993, inserat, 16 sider.
  • Zahle, J. m.fl. (red.), Ideal og Virkelighed, Mennesket i kunsten fra Alexander den Store til dronning Kleopatra, Hellenismestudier 11, Aarhus 1995.
  • Statens Museum for Kunst, Indenfor murene 1996, artikler om Afstøbningssamlingen u. forf., s. 72-82 (Slip fantasien og figurerne løs, Grundlaget for det hele (interview med Bjørn Nørgaard), Troldmandens værksted).
  • Houby-Nielsen, S., Inspiration i Gips. Antikken og dansk Guldaldermaleri, Statens Museum for Kunst 1996.
  • Zahle, J., Den Kgl. Afstøbningssamling, 100 Mesterværker Statens Museum for Kunst, København 1996, 20-26. / The Royal Cast Collection, 100 Masterpieces Statens Museum for Kunst, København 1997, 20-26.
  • Zahle, J., La nuova collocazione del Museo Reale dei Gessi di Copenaghen in una prospettiva internazionale, Ultra terminum vagari. Scritti in onore di Carl Nylander, Roma 1997, 377-384.
  • Zahle, J., Julius Lange og den hellenistiske kunst – meget lidt Ethos, men des mere Pathos, i H. Dam Christensen, m.fl. (red.), Viljen til det menneskelige. Tekster omkring Julius Lange, København 1997, 119-137.
  • Houby-Nielsen, S., The Royal Cast Collection in Copenhagen: past acquisition policies and future aims,  Actes des rencontres internationales sur les moulages 1997, Montpellier, Montpellier 1999, 127-133.
  • Dybbro, I., Ecclesia and Synagogue of Strasbourg Cathedral, Statens Museum for Kunst Journal 3, 1999, København 2000, 16-41.
  • Zahle, J., Til undervisning, nydelse og studium. Den Kgl. Afstøbningssamling – Carl Jacobsen – og 100 år senere, Carlsbergfondet Årsskrift 2001, København 2001, 152-161.
  • Rand Nielsen, E., Den hemmelige samling: Den kongelige Afstøbningssamling, Papyrus. Egyptologisk Selskab 22.1, København 2002, 38-43.
  • Zahle, Jan, Værd at vide når man besøger Den kgl. Afstøbningssamling. Den Kgl. Afstøbningssamlings historie, København 2002.
  • Zahle, Jan, Sidst ind og først ud (trykt med ændret overskrift En verden af gips) som kronik i Politiken 27.3.2002.
  • Zahle, Jan, Closing of The Royal Cast Collection, The State Museum of Fine Arts, Copenhagen, AIAC News 31/32, 2002, 1-2.
  • Tøndborg, B., “En Sag for hele Folkets Dannelse”. Skiftende udstillingskontekster for gipsafstøbninger i Det kongelige Danske Kunstkammer og Statens Museum for Kunst, SMK ArtJournal 2003-2004, København 2005, 54-71 / “The cultivation of the entire people” – changing display contexts for plaster casts in the Royal Danish Kunstkammer, and later Statens Museum for Kunst, SMK ArtJournal 2003-2004, København 2005, 137-146
  • Bencard, E.J., M.-L. Berner, R. Frederiksen, A. Haslund Hansen & J. Zahle (red.), Gipsen – død eller levende? En debatbog om Den Kgl. Afstøbningssamling, København 2005.
  • Laura Persdatter Gotfredsen: The Valuation of the Royal (Out)Cast Collection in the 20th Century, upubliceret universitetsspeciale, Aarhus 2018.

  Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

  • Jørnæs, B., Antiksalen på Charlottenborg, Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1970, 48-65.
  • Saabye, M., Oprindelsen til Kunstakademiets antiksamling, Kunst og Museum 15,1 1980, 5-12.
  • Fortegnelse over Marmor- og Gibs-Figurerne, samt Receptions-Stykkerne og flere Konstsager i Den Kongelige Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academie paa Charlottenborg, København 1791 (senere udg. 1809).
  • Lange, J., Fortegnelse over de det kongl. Akademi for de skjønne Kunster tilhørende Gipsafstøbninger over Værker af antik Skulptur 1866.
  • Lange, J., Kunstakademiets Afstøbningssamling. Renaissance-Skulptur. Historisk Fortegnelse, København 1886.
  • Lange, J., Kunstakademiets Afstøbningssamling. Antik Skulptur. Historisk Fortegnelse, København 1887.
  • (ukendt), Tillæg til J. Lange, Fortegnelse over Kunstakademiets Afstøbningssamling Antik Skulptur 1888-89, 1889? (nr. 769-851)
  • (ukendt), Tillæg til J. Lange, Fortegnelse over Kunstakademiets Afstøbningssamling Antik Skulptur 1889-90, 1890? (nr. 852-913).
  • Berner, M.-L. & Olesen, K., Kunstakademiets Gipsafstøbninger. Registrant over Kunstakademiets samling af afstøbninger med en indledning om dens historie og forslag til dens fremtidige anbringelse, København 1988.
  • Kjerrman, P., Den hvide kunst. Stuk- og skulpturteknikker. Det Kongelige Danske Kunstakademi, København 2003.
  • Kjerrman, P., B. Nørgaard, J. Zahle & J. Bertelsen (red.), Spejlinger i gips, København 2004. [Kunstakademiets afstøbningssamling. Katalog over samlingen og udstilling i Antiksalen]
  • Zahle, J., Gips!, SFINX 27.3, Århus 2004, 133-138.

  Thorvaldsens Museum 

  • Müller, L., Thorvaldsens Museum 4, Fortegnelse over Gips-Afstøbningerne i Thorvaldsens Museum, København 1850, 1-43.
  • Johansson, E., At tegne Gips efter Thorvaldsen, Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 2001, 139-153.
  • Melander, T., Thorvaldsens afstøbningssamling og gipser i billedkunsten, Ragn Jensen, H., S. Söderlind & E.-L. Bengtsson (eds.), Inspirationens skatkammer. Rom og skandinaviske kunstnere i 1800-tallet, København 2003, 352-370.
  • Feifer, J. & T. Melander, The collection of casts, Thorvaldsen’s Ancient Sculpture, København 2004, 23-24.
  • Zahle, J., Thorvaldsens afstøbninger efter antikken og renæssancen, København, Thorvaldsens Museum 2012.

  Ørstedsparken m.m.

  • Beckett Fr., Ørstedparkens Broncefigurer. En Vejledning, 1895.
  • Helsted, D., Holck Colding, T. & Melander, T., Albertina. Et legats historie gennem 100 år 1879-1979, København 1979.
  • Miss, S., Legatet Albertina, Carlsbergfondet Årsskrift 2004, København 2004, 152-163.

  Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

  • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Vejleder til museets samlinger, 1943.

  Antikmuseet, Aarhus Universitet (The Museum of Antiquities at Aahus University)

  • Guldager Bilde, P., From Study Collection to Museum of Ancient Art: a Danish University Museum of Mediterranean Antiquities and Plaster Casts, Lund, J. & P. Pentz (eds.), Between Orient and Occident. Studies in Honour of P.J. Riis, København 2000, 209-231.
  • Nørskov, V., Athenas helte i Århus, SFINX 27.1, Århus 2004, 30-34.