• Om Afstøbningssamlingen
 • Tidslinje
 • Co-creation 2010-19
 • Samlingens historie
 • Myten om de lave besøgstal
 • Gips er posh
 • International vurdering
 • We Are Travelers
 • Opstillingen i Vestindisk Pakhus
 • Kunst og Museum 1980
 • Rapport fra Ledøje 1981
 • Kulturministeriets udvalg 1982
 • Myten om de lave besøgstal

  Ernst Jonas Bencard

  Et hyppigt anvendt argument for SMKs lukning af Afstøbningssamlingen pr. 1.3.2016 er besøgstallet. Det er angiveligt for lavt. Og i det sidste år, samlingen havde åbent – i 2015 – var der 12.300 gæster i Vestindisk Pakhus. Det lyder selvfølgelig umiddelbart ikke af mange. Men ser man nærmere på virkeligheden bag tallene, skal man korrigere for to forhold:

  For det første har Afstøbningssamlingen ikke haft normale museale rammer, der ville kunne tiltrække flere besøgende; der er ikke mulighed for at lave særudstillinger og større events; der er ingen café, som i sig selv utvivlsomt ville kunne øge besøgstallet, beliggenheden taget i betragtning; der har fra SMKs side kun været sparsom markedsføring af stedet siden 2002; der er ikke noget personale til at drive samlingen på niveau med andre museer; og samlingen har i det hele taget kørt budgetmæssigt på pumperne siden 2002.

  For det andet skal besøgstallet også korrigeres for den omstændighed, at Afstøbningssamlingen kun havde åbent to dage om ugen i 2015 – i alt i 8-9 timer ugentligt. Det er meget få åbningstimer, og det er naturligvis den vigtigste forklaring på, at besøgstallet umiddelbart lyder beskedent.

  Men hvis man henter de samlede besøgstal for danske kunstmuseer for 2015 på Danmarks Statistik – og ser på, hvor mange besøgende, der kom pr. åbningstime på landets forskellige kunstmuseer, så lå Afstøbningssamlingen i 2015 på en 19. plads blandt de 79 kunstinstitutioner i landet, som Danmarks Statistik har registreret.

  Afstøbningssamlingen lå i sit hidtil sidste åbningsår, i 2015, højere end fx Davids Samling, Hirschsprungs Samling, Thorvaldsens Museum, Museum Jorn og de fleste kunstmuseer i provinsen. Og på populære museer som Trapholt i Kolding og Brandts i Odense var der i 2015 kun ca. 5-6 flere besøgende pr. åbningstime. Vi skal helt op mellem de 12-13 mest besøgte af landets kunstmuseer for at finde alvorligt højere besøgstal pr. time.

  Kø ud for Afstøbningssamlingen 22. maj 2016 ved en af proteståbningerne arrangeret af Afstøbningssamlingens Venner.

  Så når man undersøger tallene nærmere, så viser Afstøbningssamlingens 12.300 besøgende i 2015, at stedet klarer sig meget godt på trods af de ringe vilkår, samlingen har levet under. Tallene røber, at samlingen har potentiale til mange flere besøgende.

  Og erfaringen har siden 2002 da også været den, at ved de – alt for få – lejligheder, hvor man blot har åbnet døren til samlingen og sat et skilt uden for, så kommer folk på besøg af sig selv. Dén egenskab ved samlingens beliggenhed ville være guld værd for alle andre museer, så et højere besøgstal kunne man nemt få, hvis bare man åbnede stedet i flere timer, gjorde reklame for det, indrettede en café til at skaffe indtægter, eller hvis man bare som minimum gjorde det muligt at drive samlingen på samme vilkår som landets øvrige kunstmuseer.

  At besøgstallet for 2015 umiddelbart lyder lavt skyldes kun, at samlingen er misligholdt, og at den har været så lidt åben.

  Det er en myte, at Afstøbningssamlingen ikke er velbesøgt.

  .

  Download besøgstallene 2015 fra Danmarks Statistik her: