• Gipsafstøbninger og kolonihistorie
 • Pakhusets historie
 • Michelangelos døende slave
 • Mørkets hjerte
 • Fremtiden og visioner for samlingen
 • Farvede originaler og Anne Marie Carl Nielsen
 • Gipsafstøbninger og kolonihistorie

  Inden for de seneste par år er den idé opstået, at man omdanner Vestindisk Pakhus til en kulturinstitution, der udover Afstøbningssamlingen også skulle rumme et nyoprettet kolonihistorisk videnscenter, der skulle formidle Danmarks rolle som kolonination.

  Afstøbningssamlingens Venner bakker op om ideen. En kolonihistorisk institution ville sammen med Afstøbningssamlingen danne et stærkt spændingsfelt, der ville kunne afspejle to poler af den europæiske civilisations historie.
  Placeringen af Afstøbningssamlingen i Vestindisk Pakhus er i bund og grund meget passende. Pakhuset er bygget i 1780-81 omtrent samtidig med, at de ældste gipsafstøbninger blev til ved Kunstakademiets grundlæggelse i 1754.
  Gipserne repræsenterer vores humanistiske, demokratiske tradition tilbage fra Antikken, mens pakhuset repræsenterer en anden, mørk del af den vestlige kultur, nemlig det forhold, at vores humanisme og rigdom bl.a. blev opbygget på grundlag af slaveriet. Huset og dets indhold er to tilsyneladende umage børn af samme tid, men begge centrale dele af vores kulturarv, som der vil være stort potentiale i at formidle parallelt i samme hus.

  Museumsinspektør for Afstøbningssamlingen, Henrik Holm, SMK, har i en del år advokeret for ideen. Læs fx interviewet Det spørger i mørkets hjerte på kunstplatformen Idoart.dk.
  Der også rummer flotte billeder fra det mest fotogene pakhus i København.

  Billedhugger Bjørn Nørgaard fremførte også ideen i en tale ved aktionen for Afstøbningssamlingen foran Finansministeriet 31.10.2019.

  Og han ridser den også op i et interview om Afstøbningssamlingen i
  P1 Orientering 22. januar 2020.
  Rul frem til minuttal 1:05:38.

  Og Nørgaard har også præsenteret forslaget i BKF, Billedkunstnernes Forbund, 24.2.2020.

  Arkitekten Toni Antonov har på eget initiativ i 2020 udarbejdet et forslag til renoveringen af Vestindisk Pakhus til brug for både Afstøbningssamlingen og et kolonihistorisk center. Se hans plan her.

  Foreningen for et Kolonihistorisk Center har i nogle år arbejdet for et lignende formål. Foreningen ønsker at få etableret en institution, der formidler Danmarks kolonihistorie.
  Besøg foreningens hjemmeside her.