• Om Afstøbningssamlingen
 • Tidslinje
 • Co-creation 2010-19
 • Samlingens historie
 • Myten om de lave besøgstal
 • Gips er posh
 • International vurdering
 • We Are Travelers
 • Opstillingen i Vestindisk Pakhus
 • Kunst og Museum 1980
 • Rapport fra Ledøje 1981
 • Kulturministeriets udvalg 1982
 • Om Afstøbningssamlingen

  Den Kongelige Afstøbningssamling / KAS blev grundlagt i 1895 og åbnede i 1898 som en del af det nyoprettede Statens Museum for Kunst / SMK. Ved åbningen fyldte samlingen næsten hele stuetagen af SMKs hovedbygning i Sølvgade.

  Samlingen rummer ca. 2150 gipsafstøbninger med ca. 800 statuer, ca. 600 buster og hoveder og ca. 800 relieffer.
  Det præcise antal er vanskeligt at angive, fordi kunstsamlingen er blevet registreret efter forskellige principper gennem årene.
  Download kataloget over samlingen her:

  KAS tilhører alle

  KASs formål var – og er – at give alle mulighed for at lære de største skulpturklassikere fra kunsthistorien at kende.

  Tre fjerdedele af samlingen er afstøbninger af værker fra oldtiden – mest fra antikkens Grækenland og Rom/Italien. Resten er fra Vesteuropas middelalder og renæssance. Fra efter ca. 1600 rummer KAS kun få værker.

  KAS blev dannet med værker fra Kunstakademiets gamle samling og ved indkøb af gipsafstøbninger fra mere end 110 museer og gipsværksteder i hele Europa.

  Mellem 1850 og 1900 blev der i hele Europa og USA grundlagt afstøbningssamlinger for at gøre de vigtigste af billedhuggerkunstens mesterværker tilgængelige for alle. Klassikerne skulle være fælleseje og ikke forbeholdt et enkelt land eller museum. KAS repræsenterer en billedkultur, som tilhører alle i Vesten.

  KAS er en af verdens bedste

  KAS hører i dag til blandt de fineste, største og bedst bevarede afstøbningssamlinger i verden.
  I det 20. århundrede blev de fleste andre store samlinger i bl.a. Stockholm, Berlin, Dresden, Bruxelles, Boston og New York pakket bort eller ligefrem ødelagt, fordi man dengang ringeagtede gips som materiale og fokuserede på originaler; kopier blev nedvurderet.

  I dag er det kun afstøbningssamlingerne i Berlin, London og Moskva, der må siges at være mere betydningsfulde end KAS.

  Lukket igen og igen – og igen

  Afstøbningssamlingen har haft en meget omtumlet historie. Den har vistnok museumsverdensrekord i at blive lukket. Det er sket hele tre gange:

  I 1966 blev KAS fjernet fra SMKs hovedbygning i Sølvgade og kørt væk til et fjernmagasin i en utæt lade i Ledøje uden for København. Her stod samlingen og forfaldt, indtil den i 1984 blev reddet og flyttet til Vestindisk Pakhus, restaureret, registreret og nyopstillet.

  I 2002 blev alle KASs ansatte afskediget efter kun syv års åbning for publikum. Samlingen blev lukket for anden gang pga. nedskæringer på SMKs budget.
  I de følgende år fik KAS dog tilknyttet en inspektør og genåbnede, men kun i meget ringe omfang.

  I 2016 blev samlingen lukket for offentligheden for tredje gang i dens historie, igen som følge af nedskæringer.

  I skrivende stund – april 2020 – er KAS stadig lukket og fremtiden er uvis. Måske forbliver samlingen i Vestindisk Pakhus, men Kulturministeriet har ifølge stærke rygter et – uforståeligt og uforsvarligt – ønske om at sælge Vestindisk Pakhus til private.

  I så fald vil KAS for anden gang i sin historie sandsynligvis blive kørt på magasin, og denne gang vil der nok være tale om en egentlig begravelse af en af den danske stats væsentlige kunstsamlinger. Kulturministeriet er blevet rindalistisk.

  Læs KASs historie i detaljer i Tidslinjen.