• Hvidbog 2005
 • Hvidbogens forord
 • Brev til kulturministeren 2005
 • Hvidbogens indhold
 • Hvidbogens kolofon
 • Hvidbog 2005

  I 2005 udkom debatbogen Afstøbningssamlingen – død eller levende? i forlængelse af samlingens lukning og fyringen af hele personalet i 2002.

  Bogen blev udgivet af Afstøbningssamlingens Venner og var tænkt som en såkaldt hvidbog, der iflg. ordbogen er en slags rapport, der offentliggøres for at informere om en bestemt sag og påvirke den politiske opinion.

  Hvidbogen rummer 21 artikler, der hver på sin måde argumenterer for, hvorfor gipssamlingen er vigtig og bør bevares. De forskellige aspekter af sagen, som bogen belyser, er ikke blevet mindre aktuelle i dag, end de var i 2005.

  Det giver derfor god mening at genudgive bogen i en onlineversion her på gipsen.dk.

  Hvidbogen er i dag udsolgt i sin analoge form.

  Forening for Boghaandværk udvalgte bogen blandt Årets bogarbejder 2005 i kategorien Fagbøger.

  Hele bogen kan downloades som én samlet pdf her nedenfor. Hver artikel kan også downloades separat her.