• Hvidbog 2005
 • Hvidbogens forord
 • Brev til kulturministeren 2005
 • Hvidbogens indhold
 • Hvidbogens kolofon
 • Hvidbogens kolofon

  Afstøbningssamlingen – død eller levende?
  København 2005

  ISBN 87-990648-0-4

  © 2005 Afstøbningssamlingens Venner og forfatterne.

  Redaktion: Ernst Jonas Bencard, Marie-Louise Berner, Rune Frederiksen, Anne Haslund Hansen & Jan Zahle.

  Layout: Pi Vielsted – i samarbejde med Ernst Jonas Bencard.
  Bogen er sat med Sans og Trajan.
  Bogen er trykt hos Richard Larsen Grafisk
  Oplag: 600 eksemplarer.

  Bogens gennemgående fotografier skyldes Jens Lindhe, optaget i Afstøbningssamlingen, februar 2005.

  Øvrige fotos: Thomas Le Claire Kunsthandel, Hamburg (p. 56), Martin Erik Andersen & Torben Kapper (p. 92, 94, 95, 97, 98, 99), Louise Cone (p. 122), Søren Rasmussen (p. 123), Jørgen Bau (p. 128-138), Eric Erlandsen (p. 142), Rune Frederiksen (p. 148), Ernst Jonas Bencard (p. 148, 149, 150, 152), Inferno Reklamefotografi (p. 178), Torben Eskerod (p. 179), Statens Museum for Kunst, fotoarkiv (p. 180), Lars Rostrup Boyesen (p. 181), © Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer (p. 183), Peter Elfelt, Statens Museum for Kunst, fotoarkiv (p. 187).

  Bogen blev udgivet 2005 med støtte fra:

  • Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
  • Augustinus Fonden
  • Beckett-Fonden
  • Bikubenfonden
  • Lillian og Dan Finks Fond
  • Hotelejer Andreas Harboes Fond
  • Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
  • Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond
  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
  • Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat
  • Politiken-Fonden
  • Fonden Realdania Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat