• Aktion foran Finansministeriet 2019
 • Gipserne på Finansloven 2021
 • Ny vision for Vestindisk Pakhus
 • Foretræde for Kulturudvalget 2020
 • Aktindsigt 2020
 • Akademiraadets udtalelse 2020
 • Ny Carlsbergfondets støtteerklæring 2020
 • Presse 2016-2021
 • Billedstorm?
 • Agitprop 2020
 • Brev til Statsministeren 2019
 • Staten sælger ud
 • Proteståbninger 2016
 • Foretræde for Kulturudvalget 2020

  Den 3. juni 2020 havde repræsentanter for Afstøbningssamlingens Venner foretræde for Folketingets Kulturudvalg om Afstøbningssamlingens kritiske tilstand.

  Foreningen var repræsenteret ved Bjørn Nørgaard og Ernst Jonas Bencard samt via Zoom Rine Rodin og Fredrik Tydén.

  Udvalget viste interesse for sagen og efter foretrædet blev kulturministeren indkaldt i samråd med Kulturudvalget om Afstøbningssamlingens fremtid.

  Foreningen havde til lejligheden fremstillet et orienterende teksthæfte til kulturpolitikerne – Uden gipsen går den ikke – der blev indledt af følgende brev til politikerne:

  Til Folketingets Kulturudvalg

  Den Kongelige Afstøbningssamling / KAS rummer store kunst- og kulturværdier og er et af den danske stats fineste og mest særegne museer. Samlingen er ikke så kendt, som den fortjener, fordi den i mange år har kørt på vågeblus. Siden 2016 har den i praksis været lukket for offentligheden pga. besparelser. Afstøbningssamlingen er en del af Statens Museum for Kunst, men befinder sig i sin egen museumsbygning – Vestindisk Pakhus ved Københavns Toldbod.

  Pakhusets ejer, Kulturministeriet, overvejer at sælge den fredede bygning, som i sig selv er af stor værdi som national kulturarv. Hvis salget bliver realiseret, skal Afstøbningssamlingen flyttes, efter sigende til Brede Værk nord for København. Her ville der være mindre plads, og mulighederne for samlingen og en aktiv brug af den vil være meget ringe. Flytningen vil ende som en opmagasinering og dermed en definitiv lukning af samlingen.

  Afstøbningssamlingens fremtid som offentligt museum hænger altså i en tynd tråd.

  Derfor har undertegnede bedt om foretræde for Kulturudvalget. Vi håber, at udvalgets medlemmer kan se vigtigheden af, at den danske stat ikke lukker et af sine museer.
  Vi vil derfor opfordre til, at der stilles forespørgsel til Kulturministeren med henblik på

  • At sikre Afstøbningssamlingens fremtid
  • At arbejde for, at Afstøbningssamlingen forbliver i Vestindisk Pakhus – og dermed at få standset planerne for salget af den fredede bygning
  • At genåbne Afstøbningssamlingen med reelle åbningstider, så den kan blive en aktiv del af Københavns kulturliv
  • At give samlingen bedre økonomiske og institutionelle vilkår
  • At arbejde for ideen om at etablere et Kolonihistorisk Center på nogle af de øvrige etager i Vestindisk Pakhus

  Vi har fremstillet dette teksthæfte for at udvalgets medlemmer kan orientere sig i sagen.
  Vi vil meget gerne følge op på dette foretræde ved at invitere udvalgets medlemmer på et besøg i Afstøbningssamlingen i Vestindisk Pakhus.

  Med venlig hilsen

  Bjørn Nørgaard, Rine Rodin, Fredrik Tydén
  Rune Frederiksen, Ernst Jonas Bencard

  for foreningen Afstøbningssamlingens Venner

  Download pamfletten i fuldt omfang her.

  Se Kulturudvalgets indkaldelse af kulturministeren i samråd 3.6.2020 her.

  Som afslutningen på mødet udbad udvalget sig nøgletal vedr. salg eller renovering af pakhuset, flytning af Afstøbningssamlingen m.m. Tallene blev fremsendt 8.6.2020.

  I september 2020 oplyste Kulturudvalgets sekretariat, at samrådet var “tilbagekaldt”, dvs. aflyst.

  Afstøbningssamlingens Venner skrev da et brev til Kulturudvalget for at understrege, at situationen stadig var lige alvorlig. Læs brevet her.

  Eller se brevet her på Kulturudvalgets hjemmeside.