• Aktion foran Finansministeriet 2019
 • Gipserne på Finansloven 2021
 • Ny vision for Vestindisk Pakhus
 • Foretræde for Kulturudvalget 2020
 • Aktindsigt 2020
 • Akademiraadets udtalelse 2020
 • Ny Carlsbergfondets støtteerklæring 2020
 • Presse 2016-2021
 • Billedstorm?
 • Agitprop 2020
 • Brev til Statsministeren 2019
 • Staten sælger ud
 • Proteståbninger 2016
 • Staten sælger ud

  Vestindisk Pakhus er truet
  af salg til private

  Ernst Jonas Bencard

  Siden i al fald 2017 har en tværministeriel gruppe af embedsmænd fra bl.a. Kultur- og Finansministeriet arbejdet med at udpege statslige ejendomme, der ville kunne sælges til private investorer.

  Dette initiativ sker på baggrund af et finansministerielt cirkulære fra 2010 om salg af statens ejendomme. Frasalget er altså et led af den alment rådende privatisering af offentlige værdier. Men initiativet skyldes også, at staten gennem årene har forsømt at holde de pågældende ejendomme i ordentlig stand. Dette gælder ikke kun for Vestindisk Pakhus. Udgifterne til bygningsvedligeholdelse ville fremover være så store, at staten nu foretrækker at lade private overtage forpligtelsen…

  Der går rygter om, at Vestindisk Pakhus er havnet på salgslisten, som indtil videre ikke har været offentliggjort.
  Pr. marts 2020 vides det ikke, hvilken holdning pakhusets ejer – Kulturministeriet – har til sagen. Den 22.1.2020 oplyste ministeriet et kort øjeblik til en journalist fra DRs P1 Orientering, at pakhuset ikke skulle sælge. Hør interview med bl.a. billedhugger Bjørn Nørgaard i P1 Orientering her (minuttal 1:05:38). Men i samme interview kunne SMKs direktør Mikkel Bogh afkræfte dette forlydende.
  Ministeriet oplyste også senere i et notat 6.2.2020 til en kulturpolitiker, at “dele af offentligheden” havde forstået, “at overvejelsen om at sælge Vestindisk Pakhus er bortfaldet, men dette er ikke tilfældet.”

  Det er altså p.t. uvist, om Pakhuset – og dermed også Afstøbningssamlingen – er købt eller solgt.

  Men én ting er sikkert: Den tværministerielle embedsmandsgruppe har øjensynlig kun taget hensyn til den økonomiske værdi, som salget ville kunne indbringe staten. En beslutning om et frasalg af pakhuset ville ikke tage hensyn til de væsentlige kulturværdier, som bygningen selv og Afstøbningssamlingen rummer:

  • Vestindisk Pakhus er en fredet bygning fra slutningen af 1700-tallet tegnet af arkitekten C.F. Harsdorff. Huset er i sig selv et arkitekturhistorisk monument.
  • Pakhuset blev desuden brugt til opbevaring af bl.a. sukker, kaffe og tobak, som Danmark producerede på grundlag af slaveriet på De vestindiske øer. Pakhuset er dermed også kulturarv. Det repræsenterer et mørkt, men vigtigt kapitel af Danmarkshistorien.
  • Og endelig er Afstøbningssamlingen, som en af de fineste af sin slags på verdensplan, et museum med store kunstneriske værdier.

  Hvordan fremtiden skal være for Vestindisk Pakhus og Afstøbningssamlingen, burde jo ikke kun være dikteret af finanspolitiske hensyn. I dette tilfælde burde det være indlysende, at statens og vores alle sammens interesser vil blive varetaget bedst, hvis man lader de kulturpolitiske hensyn veje tungere.

  Det mulige salg af Vestindisk Pakhus og en dermed forbunden flytning af Afstøbningssamlingen peger i bund og grund på, at Danmarks kulturpolitik i højere grad styres af Finansministeriet end af Kulturministeriet.

  Og som et vidnesbyrd om denne pinlige mangel på kulturpolitisk vilje og ambition har Kulturministeriet endda begrundet et evt. salg af pakhuset med følgende udtalelse til Politiken: “…der er et misforhold mellem pakhusets attraktive placering og dets nuværende anvendelse.”

  Et museum må altså ikke have en for god beliggenhed ifølge Kulturministeriet! Har de spist gips til morgenmad? Hvordan kan et ministerium argumentere som en ejendomsmægler? Et kulturministerium burde selvfølgelig sætte de offentlige interesser højere end private. Alligevel truer Blackstone eller private russiske / kinesiske investorer i horisonten.

  Det ville i stedet være indsigtsfuld og fornuftig kulturpolitik, hvis det ministerium, der skulle varetage kulturens interesser, udtalte:
  “Der er et ideelt forhold mellem pakhusets attraktive placering og dets anvendelse som hjemsted for en af landets vigtigste kunstsamlinger.”

  .

  Politiken har rapporteret om Kulturministeriets planer om at sælge pakhuset 12. juni 2017.

  Weekendavisen har beskrevet sagen om statens brandudsalg i 2018, download artiklen her: