• Aktion foran Finansministeriet 2019
 • Gipserne på Finansloven 2021
 • Ny vision for Vestindisk Pakhus
 • Foretræde for Kulturudvalget 2020
 • Aktindsigt 2020
 • Akademiraadets udtalelse 2020
 • Ny Carlsbergfondets støtteerklæring 2020
 • Presse 2016-2021
 • Billedstorm?
 • Agitprop 2020
 • Brev til Statsministeren 2019
 • Staten sælger ud
 • Proteståbninger 2016
 • Aktindsigt 2020

  Afstøbningssamlingen Venner anmodede i maj og juni 2020 om aktindsigt hos både Kulturministeriet og SMK vedrørende Afstøbningssamlingen og Vestindisk Pakhus.

  Kulturministeriets svar

  Kulturministeriets svar på anmodningen kan ses her.

  Vedlagt var to sager med sagsakter med overstregninger, hvor ministeriet har skønnet, at aktindsigt ikke var mulig:

  Brede Værk – mulig flytning af Den Kgl. Afstøbningssamling til Brede Værk.

  Drøftelser med ordførere om Den Kgl. Afstøbningssamling.

  SMKs svar

  SMK besvarede foreningens anmodning i et brev, som kan ses her.